ارتباط با ما

دبیرستان نمونه دولتی شهید حسینی

منطقه8 آموزش و پرورش شهر تهران

نشانی: بخش مرکزی - شهر تهران-محله دردشت تهرانپارس-خیابان شهید عیسی حمزه لوئی-بزرگراه شهید سردار حسن باقری-پلاک 62

تلفن: 77937989 - 77943495

داخلی ها:

مدیریت آقای آزادی(103 -104)

معاونت آقایان کیایی و قاسمی (101)

مشاوره آقای للحج(102)

ناهار خوری(106)

امور دفتری(105)

لطفاْ نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید.
لطفاْ شماره تماس همراه و یا ثابت خود را درج کنید.
لطفاْ یک آدرس ایمیل معتبر را ذکر کنید.
لطفاْ پیام اصلی خود را در این قسمت بنویسید.