آزمون آنلاین علوم تجربی پایه هشتم

دانش آموزان پایه هشتم می توانند با مراجعه به نشانی زیر و با ثبت نام در این پایگاه از چندین آزمون آنلاین آن بهره بگیرند.
http://www.exam-skyoloom.gigblog.ir/exam8/index.php
نکته قابل توجه این است که آموزشگاه درستی محتوای علمی و معنوی این سایت را تایید نــــمی کند.