اعلام شرايط شركت درآزمون دبيرستان هاي دوره دوم متوسطه و هنرستانهاي نمونه دولتي شهرتهران

اعلام شرايط شركت درآزمون دبيرستان هاي دوره دوم متوسطه و هنرستانهاي نمونه دولتي شهرتهران<br />

به گزارش اداره اطلاع رساني و روابط عمومي آموزش و پرورش شهر تهران ،مسعود ثقفي از ثبت نام در آزمون دبيرستان هاي دوره دوم متوسطهنظري و هنرستانهاي فني و حرفه اي نمونه دولتي شهر تهران خبر داد.

رئيس اداره اطلاع رساني و روابط عمومي آموزش و پرورش شهرتهران گفت : ملاك ثبت نام دانش آموزان پايه نهم در آزمون ورودي دبيرستان هاي دوره دوم متوسطه نظري  و هنرستانهاي فني و حرفه اي نمونه دولتي كسب حداقل معدل 17 در نوبت اول در سال تحصيلي 95-94 مي باشد .

وي ادامه داد: ثبت نام دبيرستان هاي دوره دوم متوسطه نمونه دولتي  ( به استثناي دانش آموزان پسر پايه نهم مناطق 13،11،3 )صرفا در محدوده منطقه محل تحصيل مي باشد .

ثقفي همچنين افزود : رقابت علمي براي ورود به هنرستان هاي فني و حرفه اي نمونه دولتي ، در بين دانش آموزان شهر تهران بدون لحاظ نمودن منطقه خواهد بود .

سخنگوي آموزش و پرورش شهر تهران با بيان اينكه مبلغ ثبت نام 105000 ريال ( يكصدو پنج هزار ريال ) مي باشد ، اظهار داشت :دانش آموزان بايد جهت ثبت نام به درگاه الكترونيكي آموزش و پرورش شهر تهران به آدرس :www.tehranedu.ir  مراجعه نمايند.

رئيس اداره اطلاع رساني و روابط عمومي آموزش و پرورش شهر تهران گفت : دانش آموزان مي توانند جهت ثبت نام از تاريخ  95/2/4 لغايت 95/2/29 اقدام نمايند . همچنين مي توانند اطلاعات خود از تاريخ 95/3/1 لغايت 95/3/5  در سامانه مذكور ويرايش كنند.و جهت دريافت كارت از تاريخ 95/3/25 لغايت 95/3/27 اقدام نمايند.

مسعود ثقفي از زمان برگزاري آزمون در صبح روز جمعه مورخ 95/3/28 راس ساعت 9 صبح خبر داد و تاكيد كرد كه ثبت نام از طريق درگاه آموزش و پرورش شهر تهران به آدرس مذكور انجام مي گيرد و پس از مهلت مقرر ، ثبت نام امكان پذير نخواهد بود .

سخنگوي آموزش و پرورش شهر تهران اظهار داشت : دانش آموزان پس از ثبت نام به اخذ كد رهگيري اقدام نمايند و به منظور ويرايش اطلاعات و دريافت كارت ورود به جلسه و اطلاع از نتيجه آزمون آن را نزد خود نگهداري نمايند.

وي همچنين گفنت: اسامي پذيرفته شدگان حداكثر بيست روز پس از برگزاري آزمون در سامانه فوق قرارخواهد گرفت .


"img src="http://www.tehranedu.ir/ModulesSharedItems/News/338/2610/777.png