مدارک لازم جهت ثبت نام قطعی

چنانچه ثبت نام شما به درستی انجام پذیرفته باشد پیامک نوبت دهی برای نام نویسی به دست شما خواهد رسید که در آن زمان حضور شما برای   ثبت نام قطعی دانش آموزتان مشخص شده است و شما با در دست داشتن مدارک زیر، همراه با دانش آموزتان برای ثبت نام قطعی به مدرسه مراجعه نمایید.چنانچه تا تاریخ 10 تیر ماه پیامکی دریافت نکردید با شماره 77937989 تماس بگیرید. 
مدارک لازم:لطفا یاداشت کنید !
1- اصل و کپی شناسنامه دانش آموز(برای پایه ورودی هفتم)
2- اصل گواهی نامه ششم ابتدایی و کارنامه اول تا ششم ابتدایی(برای پایه ورودی هفتم)
3- پرونده سلامت(برای پایه ورودی هفتم)
4- عکس 4*3 سه قطعه (برای تمامی پایه ها)
5- اصل و کپی تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی(برای پایه ورودی هفتم) 
پدر و مادر
6- فیش واریزی به مبلغ6840000ریال بابت کلاس های فوق برنامه و پایگاه تابستانی به حساب 4150153848007 بانک ملی ایران به نام مدرسه شهید حسینی - در مدرسه دستگاه pozeموجود است-و یا همراه داشتن دسته چک معتبر (برای تمامی پایه ها)