برنامه کلاس های تابستانی سال تحصیلی 94-95
این کلاس ها از 18 شهریور آغاز می شود وطبق برنامه تا 25شهریور ادامه خواهد داشت.
نکته1 : تمامی دانش آموزان ساعت 7:10 در مدرسه حضور داشته باشند.
نکته 2: پوشیدن لباس فرم جدید برای تمامی دانش آموزان الزامیست.