جزوه فصل های اول تا سوم علوم نهم

انجمن‌ها:

جزوه علوم فصل اول تا سوم نهم 

فصل اول را از اینجا دانلود کنید.

فصل دوم را از  اینجا دانلودکنید.

فصل سوم را از اینجا دانلود کنید.

برای دریافت چرخه ها اینجا کلیک کنید.

برای دریافت نمودار مفهومی اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده فایل مربوط به جدول تناوبی کلیک نمایید.

برای مشاهده کدهای بازیافت کلیک نمایید.

همگی به گا رفتیم

تصویر 0200328069

سپاس