شارژ بارکد دانش آموزی

اولیای محترم بزودی شما می توانید از طریق پیوند زیر و با قرار دادن شناسه پرداخت(کد ملی 10رقمی دانش آموز) حساب داخلی (بارکد) ایشان را مستقیما شارژ نمایید. از مزایای این طرح می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- تسریع در فرایند شارژ بارکد و اجتناب از قرار گرفتن دانش آموز در صف طولانی شارژ.
2- کوتاه کردن فرایند واریزی مبلغ به کارت دانش آموز و انتقال از کارت وی به بارکد و ثبت در سیستم یکپارچه داخلی.
3- تخصیص مبالغ مورد نظر شما به مواردی که شما اختیار می کنید.
4- عدم دسترسی دانش آموز به مبالغ اختصاصی در خارج از محیط مدرسه.
5- ثبت میزان شارژ در طول دوره وهمچنین ثبت و در اختیار بودن مقدار هزینه های احتمالی دانش آموز.

لطفا کد ملی دانش آموز را بدون علائم اضافه مانند(-) یا (/) ویا فضای خالی بین اعداد بطور صحیح وارد نمایید.