شیوه نامه جشنواره نوجوان خوارزمی

دانش آموزان علاقمند به شرکت در این جشنواره برای اطلاع از شیوه برگزاری فایل ضمیمه را دریافت نمایند . مهلت ثبت نام 19 فروردین .

فایل ضمیمه: