ولی گرامی ضمن عرض تبریک به مناسبت پذیرش فرزندتان در این آموزشگاه  و خوش آمد گویی به ایشان روند نام نویسی دانش آموزان پذیرفته شده پایه هفتم این آموزشگاه از قرار زیر می باشد.
1- ارسال شناسه ورود و شناسه کاربری به تلفن همراه شما- تلفن ثبت شده هنگام ثبت نام آزمون ورودی در سایت اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران-
2- مراجعه به سایت دبیرستان نمونه دولتی شهید حسینی- همین سایت-
3- ورود به سایت با شناسه کاربری وشناسه ورود از 26 تا 30 خرداد ماه
4- پر کردن برگه نام نویسی موجود در سایت
5- دریافت پیامک تایید ثبت نام و نوبت دهی برای مراجعه حضوری جهت
ثبت نام قطعی