نمونه سوال ریاضی پایه هفتم

پایه تحصیلی: 
پایه هفتم
نام درس: 
ریاضیات
محتوی آزمون: 
نوبت دوم

دیدگاه‌ها

ممنونم از زحمات شما ولي بعضي از سوالات داده شده توسط آقاي آشناگرد داده نشده و روش حل آنها را بلد نيستيم