قابل توجه دانش آموزان پایه نهم
با توجه به این که شما دانش آموز عزیز پیش از ورود به دوره دوم دبیرستان باید واکسن دوره ای خود را انجام بدهید لذا مبلغ 1500تومان جهت حضور پزشک و تجهیزات پزشکی در روز 20آبان ماه در مدرسه و انجام واکسیناسیون، حداکثر تا روز سه شنبه 12آبان ماه به مدرسه تحویل نمایید.
همچنین متذکر می شویم که شما می توانید با در دست داشتن کارت واکسیناسیون و پرونده سلامت  به یکی از مراکز زیر مراجعه نموده و از واکسیناسیون بطور رایگان بهرمند شوید
.