کلاس بندی

دانش آموزان گرامی می توانند کلاس خود را از پیوند زیر دریافت نمایند در پست بعدی برنامه کلاسی شما قرار داده خواهد شد.
گوشزد: به دلیل برنامه ریزی روی این کلاس ها جابجایی دانش آموز امکان پذیر نمی باشد خواهشمندیم تقاضا نفرمایید.

فایل ضمیمه: