کلاس های تکمیلی

تذکر1:

برای نام نویسی در هر کلاس روی نام کلاس کلیک کنید سپس در صفحه باز شده و در فرم پایین صفحه نام، نام خانوادگی و کد دانش آموزی چهار رقمی (امسال) خود را بنویسید و در پایان کلید ارسال را بزنید.

تذکر2:

چنانچه در هنگام باز شدن صفحه با پیام زیر مواجه شدید نشان دهنده این است که ظرفیت این کلاس کامل شده و شما ناگزیر به انتخاب کلاس دیگری هستید.

This form has received the maximum number of entries..

 تذکر3:

برای پرداخت مبالغ کلاس ها(مندرج در زیر هر صفحه) بعد از اعلام همگانی مراجعه نمایید.

پایه نهم

برای ثبت نام کلاس های آمادگی تیزهوشان اینجا کلیک کنید

زنگ اول

7:30تا9

زنگ دوم

9:15 تا 10:45

زنگ سوم

11 تا 12:30

ادبیات /عربی

----

911

المپیاد ریاضی

 

آقای آشناگر

921

المپیاد علوم تجربی

چمنلو

931

 

پایه هشتم

زنگ اول

7:30تا9

زنگ دوم

9:15 تا 10:45

زنگ سوم

11 تا 12:30

المپیاد ریاضیA

آقای عقیلی زاده

811

دانش افزایی ریاضی

آقای عقیلی زاده

821

المپیاد ادبیات

آقای خرسند

831

دانش افزایی علوم تجربی

آقای چمنلو

812

دانش افزایی علوم تجربی

آقای چمنلو

822

 

 

المپیاد علوم تجربی

آقای حسینی یکتا

823