گزیده مضامین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

گزیده ای از مضامین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جهت آشنایی اولیای محترم و دانش اموزان گرامی تقدیم می گردد.برای مشاهده فایل اصلی آن را بصورت فایل PDF از ضمیمه دریافت کنید.

فایل ضمیمه: