انجمن‌ها

انجمن عناوین پست‌ها آخرین پست
ارسال جدیدی ندارد
0 0 موجود نیست
ارسال جدیدی ندارد
3 8
ارسال جدیدی ندارد
2 2
ارسال جدیدی ندارد
2 2
ارسال جدیدی ندارد
2 2
ارسال جدیدی ندارد
1 1
ارسال جدیدی ندارد
3 3
ارسال جدیدی ندارد
3 3
ارسال جدیدی ندارد
99 123
ارسال جدیدی ندارد
خوش امدید
به انجمن گروه علوم دبیرستان شهید حسینی خوش امدید.
امیدوارم مطالب این انجمن باعث سرعت بخشیدن به انتقال مطالب علمی و جذاب تر شدن انها برای شما دانش اموزان باشد.
شما نیز میتوانید با نظر و انتقاد های سازنده ی خود ما را در ساخت این انجمن یاری دهید.
با تشکر از استاد های گرامی اقای حسینی یکتا و اقای چمنلو

مدیر انجمن:

حمید رضا قنبری

ارسال جدیدی ندارد
10 12
ارسال جدیدی ندارد
3 3
ارسال جدیدی ندارد
0 0 موجود نیست
ارسال جدیدی ندارد
2 2
ارسال جدیدی ندارد
1 1
ارسال جدیدی ندارد
2 2
ارسال جدیدی ندارد
3 3
ارسال جدیدی ندارد
2 2
ارسال جدیدی ندارد
3 3
ارسال جدیدی ندارد
3 3
ارسال جدیدی ندارد
10 19
ارسال جدیدی ندارد
3 3
ارسال جدیدی ندارد
2 2
ارسال جدیدی ندارد
1 1
ارسال جدیدی ندارد
0 0 موجود نیست
ارسال جدیدی ندارد
2 2
ارسال جدیدی ندارد
2 2