آزمون نوبت اول علوم تجربی نهم

پایه تحصیلی: 
پایه نهم
نام درس: 
علوم تجربی
محتوی آزمون: 
نوبت اول

امتحان قرآن نوبت اول نهم

پایه تحصیلی: 
پایه نهم
نام درس: 
قرآن
محتوی آزمون: 
نوبت اول

آزمون جامع قلم چی5آذرهفتم

پایه تحصیلی: 
پایه هفتم
نام درس: 
تمامی دروس
محتوی آزمون: 
هفتگی

آزمون جامع قلم چی5آذر

پایه تحصیلی: 
پایه هشتم
نام درس: 
تمامی دروس
محتوی آزمون: 
هفتگی

جزوه دروس ۱ تا ۷ دفاعی نهم

پایه تحصیلی: 
پایه نهم
نام درس: 
آمادگی دفاعی
محتوی آزمون: 
نوبت اول

نمونه سوال ادبیات

پایه تحصیلی: 
پایه نهم
نام درس: 
فارسی
محتوی آزمون: 
نوبت اول

صفحه‌ها

اشتراک در دبیرستان نمونه دولتی شهید حسینی RSS