برنامه هفتگی سال تحصیلی 95-94

برنامه هفتگی خود را از فایل ضمیمه با فرمت پی دی اف دریافت نمایید . همچنین برنامه ساعات درسی روزانه آموزشگاه نیز در پست های پیشین آمده است.

کلاس بندی سال تحصیلی95-94

کلاس بندی دانش آموزان سال تحصیلی 94-95
این کلاس بندی افزون بر کلاس های تابستانی در طول سال تحصیلی نیز استفاده خواهد شد.
با توجه به این که برخی از چیدمان ها به ویژه در پایه هشتم و نهم هدفمند صورت گرفته است تغییر کلاس دانش آموزان امکان پذیر نخواهد بود.

برنامه کلاس های تابستانی سال تحصیلی95-94

برنامه کلاس های تابستانی سال تحصیلی 94-95
این کلاس ها از 18 شهریور آغاز می شود وطبق برنامه تا 25شهریور ادامه خواهد داشت.
نکته1 : تمامی دانش آموزان ساعت 7:10 در مدرسه حضور داشته باشند.
نکته 2: پوشیدن لباس فرم جدید برای تمامی دانش آموزان الزامیست.

آزمون آنلاین علوم تجربی پایه هشتم

دانش آموزان پایه هشتم می توانند با مراجعه به نشانی زیر و با ثبت نام در این پایگاه از چندین آزمون آنلاین آن بهره بگیرند.
http://www.exam-skyoloom.gigblog.ir/exam8/index.php
نکته قابل توجه این است که آموزشگاه درستی محتوای علمی و معنوی این سایت را تایید نــــمی کند.

نمونه سوالات

پایه تحصیلی: 
پایه هفتم
نام درس: 
تمامی دروس
محتوی آزمون: 
نوبت دوم

نمونه سوالات متن کتاب علوم اجتماعی سال هفتم

نمونه سوالات متن کتاب علوم اجتماعی سال هفتم از درس 1 تا درس24

پایه تحصیلی: 
پایه هفتم
نام درس: 
تعلیمات اجتماعی
محتوی آزمون: 
کل کتاب

صفحه‌ها

اشتراک در دبیرستان نمونه دولتی شهید حسینی RSS