نمونه سوال ریاضی پایه هفتم

پایه تحصیلی: 
پایه هفتم
نام درس: 
ریاضیات
محتوی آزمون: 
نوبت دوم

شعر طرح های جدید

شعر طرح های جدید سروده حسان جوهرکش دانش آموز پایه هشتم با اندکی تصرف
زبان حال دانش آموزان پایه هشتم

بچه ها همه ناراحتند
چون یه سالی زود بدنیا آمدند

به مناسبت هفته بزرگ داشت نماز

فلسفه ي وجودي نماز از ديدگاه قرآن و حديث
نماز مظهر عبوديت عبادت، مصاديق فراواني دارد مانند حج، روزه، زكات، امر به معروف

نخستین جلسه آموزش خانواده

به آگاهی شما اولیای محترم می رساند اولین جلسه آموزش خانواده روز 5شنبه 29 آبان ماه ساعت 9 صبح برگزار می گردد.

صفحه‌ها

اشتراک در دبیرستان نمونه دولتی شهید حسینی RSS