آزمون درس عربی پایه هفتم

برای پاسخ به سوالات این آزمون تا نهم فروردین مهلت دارید . در پاسخ به سوالات دقت کنید . اما لازم است که برای شروع حتما کتاب را دم دست داشته باشید .

راهنمایی : دکمه shift + z = تای تانیث  // shift + A = حرکت فتحه  ــَ // shift + S = حرکت ضمه ــُ // shift + D = حرکت کسره ــ ِ //

http://

 

در ضمن از دانش آموزانی که از طریق مختلف سال جدید را تبریک گفتند سپاسگزارم . 

محمددینی

پیام رسان بله خط ارتباطی ما و شما

25 دیدگاه برای «آزمون درس عربی پایه هفتم»

دیدگاهتان را بنویسید