آموزش آنلاین

آموزش آنلاین دروس

به صفحه آموزش مجازی دبیرستان شهید حسینی خوش آمدید دانش آموزان عزیز میتوانید در طول ایام تعطیلی پیش آمده دروس و آموزش ها را در اینجا دنبال کنید.

توجه: آموزش های این بخش  حکم آموزش در کلاس را دارد و پس از تعطیلی ها فرصتی برای دوره و تکرار در کلاس وجود ندارد پس نسبت به آموزش های زیر توجه کافی داشته باشید.

و تمامی فیلم های که در این صفحه توسط دبیران و پرسنل دبیرستان شهید حسینی تهیه شده است با حفظ نام ناشر قابل استفاده در تمامی دبیرستان ها می باشد.