آموزش عربی هفتم – روز های هفته

آموزش عربی پایه هفتم-آموزش روزهای هفته

دانش آموزان عزیز توجه داشته باشید که این دروس حکم تدریس در کلاس را دارد و فراگیری آنها برای همه کلاس ها واجب میباشد.

فیلم از طرف آقای محمددینی می باشد

دیدگاهتان را بنویسید