آموزش علوم تجربی پایه نهم -درس دهم

دانش آموزان عزیز توجه داشته باشید ضمن فراگیری دروس و مطالب تدریس شده در فیلم درس در روز های آتی تکالیف مربوط به علوم نهم بر روی سایت قرار خواهد گرفت که شما موظف به فراگیری آنها میباشید.