ثبت نام کلاس های دوشنبه کلاس ۷/۴ و ۷/۵ و ۷/۶

برای ثبت نام کلاس های ایران مهارت و کلاس های انتخابی فرم زیر را انتخاب کنید.

دقت کنید تنها یکبار میتوانید فرم را ثبت کنید پس در ثبت اطلاعات دقت فرمایید.

ثبت نام تنها برای بچه های ۷/۴ و ۷/۵ و ۷/۶ مجاز میباشد.

دقت کنید در صورت انتخاب کلاسی که در ترم ۱ در آن شرکت کرده اید توسط معاونین کلاس حذف خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید