دستورالعمل آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی ۴۰۰-۹۹

برای دانلود بخشنامه و دستور العمل ثبت نام مدارس نمونه دولتی برای پایه دهم در سال ۹۹-۴۰۰  بر روی تصویر زیر کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید