سامانه ایجاد تکالیف

لیست تکالیف دانش آموزان

شما میتوانید از طریق لیست زیر تکالیف ایجاد شده برای دانش آموزان را مشاهده کنید.
دقت کنید شما میتوانید با غیر فعال کردن تکالیف نمایش آن تکلیف را برای دانش آموزان غیر فعال کنید

رسانهویرایش ورودی
رسانهویرایش ورودی

فرم ایجاد تکالیف

برای ایجاد تکالیف اطلاعات فرم زیر را با دقت پر کنید
همچنین میتوانید برای تکالیف خود فایل رسانه مانند عکس pdf و … اپلود کنید
پس از ایجاد تکلیف در صورت دریافت پیام “تکلیف شما ایجاد شد” میتوانید از ایجاد تکلیف خود مطمئن باشید.
همچنین با ورود به بخش تکالیف میتوانید تکالیف خود را ویرایش و یا غیرفعال کنید