شیوه نامه نام نویسی آزمون ورودی دبیرستان های سمپاد و نمونه دولتی

به پیوست شیوه نامه نام نویسی در آزمون ورودی دبیرستان های استعداد های درخشان(سمپاد) و نمونه دولتی (بخشنامه وزارتی) تقدیم حضورتان می گردد.

دانلود کنید:

محمد آزادی

مدیر دبیرستان نمونه دولتی شهید حسینی منطقه 8 تهران

پاسخی بگذارید