شیوه نامه نام نویسی آزمون ورودی دبیرستان ماندگار البرز

از کلیه دانش آموزان محترم پایه نهم و اولیای محترمشان خواهشمندیم جهت نام نویسی در آزمون ورودی دبیرستان دوره دوم ماندگار البرز از پیوندهای زیر بهره گیرند:
دانلودشیوه نامه آزمون

دانلودسایت ثبت نام

محمد آزادی

مدیر دبیرستان نمونه دولتی شهید حسینی منطقه 8 تهران

پاسخی بگذارید