کلاس بندی دانش آموزان پایه هفتم

اولیای محترم ، دانش آموزان گرامی

شما می توانید با وارد کردن کد ملی ( ده رقمی) دانش آموز در محل مشخص در جدول زیر(خانه سوم از ستون کد ملی دانش آموز بجای عدد صفر کد ملی ایشان را قرار دهید) از کلاس ایشان و برنامه هفتگی کلاس وی اطلاع پیدا نمایید ولی در این خصوص خواهشمندیم به نکات زیر دقت لازم مبذول گردد:

بیشتر بخوانید