گزیده ای از جشنواره اقوام ایرانی

جشنواره اقوام ایرانی
دبیرستان نمونه دولتی شهید حسینیزمستان 1397
جشنواره اقوام ایرانی
دبیرستان نمونه دولتی شهید حسینیزمستان 1397
جشنواره اقوام ایرانی
دبیرستان نمونه دولتی شهید حسینیزمستان 1397
جشنواره اقوام ایرانی
دبیرستان نمونه دولتی شهید حسینیزمستان 1397
جشنواره اقوام ایرانی
دبیرستان نمونه دولتی شهید حسینیزمستان 1397
جشنواره اقوام ایرانی
دبیرستان نمونه دولتی شهید حسینیزمستان 1397
جشنواره اقوام ایرانی
دبیرستان نمونه دولتی شهید حسینیزمستان 1397
جشنواره اقوام ایرانی
دبیرستان نمونه دولتی شهید حسینیزمستان 1397
محمد آزادی

محمد آزادی

مدیر دبیرستان نمونه دولتی شهید حسینی منطقه 8 تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *