شما می توانید پس از وارد کردن شناسه درخواست و گذرواژه خود نتیجه بررسی درخواستتان را مشاهده کنید.

فهرست دبیرستان های غیر دولتی پسرانه منطقه 8(به ترتیب حروف الفبا):

دبیرستان احسان -نشانی: تهرانپارس-خ رسالت- بعد از چهار راه تير انداز پ 108 -تلفن:  77705353

دبیرستان امام خميني(ره) -نشانی: نارمك – ميدان نبوت خ گلبرگ خ ارجمند جنوبي م 62 گلبرگ 2 پ 11 -تلفن:  77902769

دبیرستان اميد  فردا -نشانی: خ رشيد – خ154 غربي – پ 83 -تلفن:  77860741

دبیرستان روش -نشانی: تهران پارس – خیابان طائمه نرسیده به باقری پ135 -تلفن:  77888539

دبیرستان سيدالشهدا(ع) -نشانی: رسالت خ كرمان جنوبي – ك : عادل زاده پ286 -تلفن:  77810200

دبیرستان فجر خاتم -نشانی: نارمك هف حوض گلبرگ غربي نرسيده به م نبوت پ52 -تلفن:  77901932

دبیرستان كمال -نشانی: نارمك – سمنگان بالاتر  از مسجد جامع- خ ربيعي -تلفن:  77031525

دبیرستان محمديه -نشانی: گلبرگ غربي – كرمان جنوبي – ك : ش رحمتي – پ 144 -تلفن:  77811125

دبیرستان مهر -نشانی: ترانپارس – خ 109 غربي – خ 118 -تلفن:  77930024

دبیرستان نبي اكرم (ص) -نشانی: نارمك چهار راه تلفنخانه كوچه درهوشت -تلفن:  77901909

دبیرستان مهرپژوهان طاها نوين -نشانی: نارمك خ شهيد آيت – ايستگاه دارو خانه پ 61 -تلفن:  77925551

فهرست دبیرستان های غیر دولتی دخترانه منطقه 8(به ترتیب حروف الفبا):

دبیرستان ندای کوثر -نشانی: نارمک خیابان اولیایی جنب دبیرستان تزکیه  -تلفن:  77211391