درباره دبیرستان شهید حسینی

کد سازمانی: 96100496

شناسه ملی: 14008884124

شماره حساب: 4150153848007

شماره شبا: IR730170000004150153848007

شماره کارت: 7723-9941-9975-6037

تلفن: 77943495 – 77937989

کدپستی: 1651857551

دکمه بازگشت به بالا
question